Geodezja klasyczna

Mapy do celów projektowych
Tyczenie
Inwentaryzacje powykonawcze
Podziały nieruchomości
Wznowienia granic
Pomiary GIS
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
Zakładanie osnowy
Kompleksowa obsługa budowy
Pomiary przemieszczeń i odkształceń
Pomiary pionowości
Obliczenia objętości