Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze to pomiary, które dokumentują usytuowanie nowo wybudowanych obiektów poprzez nadanie im współrzędnych w Państwowym Układzie Współrzędnych.
W wyniku pomiarów sporządzamy mapę zasadniczą, która jest przyjmowana do państwowych zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej danej gminy lub powiatu.

Na życzenie klienta sporządzamy również szereg innych dokumentów powykonawczych lub kontrolnych, takich jak rzuty, przekroje poprzeczne, profile podłużne, obliczenia objętości.