Obliczenia objętości

Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych, takich jak GPS czy platformy bezzałogowe (UAV, drony) oraz zastosowanie specjalistycznego oprogramowania do obliczeń objętości bazującego na numerycznych modelach terenu pozwala nam na wykonanie dokładnych obliczeń przedstawionych w czytelnej formie.

wyrobisko dsm

Numeryczny model terenu wyrobiska

W wyniku obliczeń, w zależności od zadania i zaleceń klienta tworzymy modele warstwicowe, modele z barwną hipsometrią czy modele siatkowe z podaniem wartości w punktach węzłowych.

.