Budowa Bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej

Budowa Bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej.
Inwestor: Miejski Zarząd dróg i mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom