Przebudowa części ul. Okrężnej z dostosowaniem wysokościowym do łącznika O1 w rejonie węzła autostrady A4/A1 w Gliwicach