Przebudowa ulicy Okrężnej oraz budowa muru oporowego