Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu. Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D), natomiast istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu. Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależna jest od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co sprawia, że łatwo jest identyfikować odtworzone obiekty na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, a więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania. Jeżeli jest to wymagane przez klienta chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000.

 

Formaty wymiany danych to m. in. LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP, RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego istnieje możliwość wczytania do programów takich jak AutoCAD, Microstation, Cyclone, ArcGIS. Chmury punktów znajdują głównie do celów projektowych, architektonicznych, wizualizacyjnych i planistycznych.