Model 3D z nałożoną teksturą

format OBJ, STL, PLY, FBX, 3D PDF. Możliwość wczytania do programów takich jak Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max, Sketchup, jak również wydrukowania na drukarce 3D.
Zastosowanie głównie do celów wizualizacyjnych, planistycznych.

3d meshwozek 3d mesh