Numeryczny model pokrycia terenu

format GEOTIFF, XYZ, LAS, LAZ.
Możliwość importu do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS, Microstation.
Precyzyjne odwzorowanie terenu istniejącego daje szerokie możliwości analiz,
porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

skladowisko wizualizacja kolor