Obliczenia objętości, powierzchni oraz długości

informacja uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną uwierzytelniającą obliczoną wartość.

calculating volume