Ortofotomapa

Nasze przedsiębiorstwo wykonuje ortofotomapy w oparciu o dane pozyskane z bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zwanych popularnie dronami (ang. UAV – Unmanned Aerial Vehicle). Ta nowoczesna technologia umożliwia wykonanie ortofotomapy danego terenu o powierzchni do kilkuset hektarów w niedługim czasie o rozdzielczości piksela terenowego nawet na poziomie 1 cm. Jest to tak duża dokładność, że pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. Ortofotomapa jest produktem, który posiada georeferencję, a więc jest wpasowana w układ współrzędnych, co pozwala podczytać mapę w odpowiednim oprogramowaniu i projektować czy prowadzić analizy dodając inne zasoby, jak np. mapa zasadnicza czy ewidencyjna.

zabrze dts z3 i z4 cz1 wezel rondo fragment 5 cm k

Możliwość wczytania z dokładną georeferencją do programów takich jak AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation, ArcGIS.
Zastosowanie przy prowadzeniu dokumentacji kartograficznej, wektoryzacji lub dokumentacji postępu robót.

Projekt na tle ortofotomapy
Projekt na tle ortofotomapy w miejscowości Kielcza
Ortofotomapa centrum Bytomia
Ortofotomapa centrum Bytomia (woj. śląskie)
Ortofotomapa Mysłowice ul. Długa
Ortofotomapa Mysłowice ul. Długa
Ortofotomapa Mysłowice
ortofotomapa Mysłowice
gliwice portowa fragment orto2
Ortofotomapa portu w Gliwicach