Skaning laserowy 3D

Technika skaningu laserowego 3D pozwala na pozyskiwanie wielomilonowych zbiorów punktów w kolorach RGB zwanych chmurami o określonych współrzędnych X, Y, Z. Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależna jest od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co sprawia, że łatwo jest identyfikować odtworzone obiekty na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, a więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania. Jeżeli jest to wymagane przez klienta chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000.

Ze względu na fakt, iż nie każdy klient życzy sobie pracować na chmurze punktów, dostarczamy również produkty przetworzone według zaleceń, jak na przykład modele bryłowe CAD czy przekroje poprzeczne, co znacznie ułatwia pracę projektantom czy architektom.