Wizualizacja z przelotu przez model 3D

format MPEG4 (MP4).
Uniwersalny format umożliwia wygodną prezentację obiektu klientowi, inwestorowi
czy inspektorowi nadzoru.