Przemysł

      Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, w postaci skanowania laserowego 3d, nalotów dronem oraz precyzyjnych pomiarów klasycznymi instrumentami geodezyjnymi nasza firma dostarcza w pełni funkcjonalne i innowacyjne produkty dla branż z zakresu przemysłu.

     Skanowanie laserowe, jest kluczowym elementem podczas modernizacji dużych zakładów przemysłowych. Pozwala w dużej mierze na uniknięcie wielu błędów już na etapie projektowania i modernizacji istniejących zakładów, linii przemysłowych, elementów rurociągów itp. Współpracujemy z wieloma biurami projektowymi dostarczając gotowy produkt w postaci wpasowanej chmury punktów, przekrojów bądź modeli 3d – na których można bezpośrednio pracować.

chmura punktów – intensywność odbicia

    Chmura punktów, którą uzyskujemy w wyników skanowania laserowego, może posłużyć do weryfikacji wykonanych elementów, do kontroli zaprojektowanych części czy nie występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą zakładu, bądź weryfikacji odkształceń elementów stalowych.   kontrola elewacji budynku – wykres odstępstw od projektu

Fotogrametria nisko-pułapowa (nalot dronem), znajduje powszechne zastosowanie jako uzupełnienie skanowania laserowego, przy modernizacjach zakładów przemysłowych. Dzięki dronom uzyskujemy takie produkty jak: ortofotomapy, chmury punktów, modele 3dmesh. Z pomiarów dronem możemy  uzyskać trójwymiarowy model terenu przyległego do zakładów przemysłowych, ortofotomapy, zdjęcia zakładów przemysłowych z lotu ptaka, filmy promocyjne do celów marketingowych.