Szkody łowieckie

Inwentaryzacja i szacowanie szkód łowieckich z wykorzystaniem dronów

Dzik, jeleń, daniel czy sarna zniszczyły uprawy? Jesteś myśliwym, który chce się uczciwie rozliczyć za szkody łowieckie albo jesteś samorządowcem odpowiedzialnym za rozliczenie szkód? Zgłoś się do nas – szybko i dokładnie oszacujemy wyrządzoną szkodę wykorzystując drony.

Stosując tzw. technikę fotogrametrii z wykorzystaniem dronów precyzyjnie inwentaryzujemy fotograficznie stanu użytków rolnych (grunty orne, użytki zielone), lasów  i wód. Dokumentacja wykonywana jest za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, zwanych popularnie dronami i unikalnej cyfrowej rejestracji. Stosowana przez nas technologia pozwala generować wysokorozdzielcze ortofotomapy, płynnie zmieniać obraz rejestrowanej powierzchni od ogólnego – pokazuje obrysy poszczególnych pól, do szczegółowego – pokazuje stan poszczególnych roślin. Technika ta umożliwia również precyzyjne wyliczenie całkowitej powierzchni użytku oraz sumy dowolnych wycinków całkowitej powierzchni (np. suma uszkodzonych przez zwierzynę, suma wymokniętych, błędy agrotechniczne itp).

szkody łowieckie, dron

Usługi na rzecz gospodarki łowieckiej i rolnej

Na potrzeby gospodarki łowieckiej i rolników – posługując się powyższą techniką – korzystając z wieloletniego doświadczenia uprawnionych rzeczoznawców – wykonujemy szacowanie szkód łowieckich.

Główne zalety naszych usług to:

  • dokumentacja ma wartość obiektywnego, mierzalnego dowodu sądowego.
  • przegląd i rejestracja pola za pomocą drona odbywa się bardzo szybko i dokładnie. Nie powoduje też najmniejszych szkód w uprawach oraz wyklucza pomyłki i niedokładności.
  • elementy szacowania szkód: cena płodów rolnych, wydajność z hektara itp. pozyskiwane są ze źródeł dotyczących ocenianego użytku rolnego. Dokument – protokół szacowania – będzie sporządzany i wydany na drukach z Ustawy Łowieckiej.
  • są wykonywane przez fachowców o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

 

Szkoda łowiecka na polu ziemniaków wyrządzona przez dziki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe obliczenie powierzchni szkód na tle ortofotomapy

Uwaga:

W związku z nowelizacją Prawa Łowieckiego z dnia 22.03.2018, według komunikatu Ministerstwa Środowiska: wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Ceny usług związane z szacowaniem są przystępne i negocjowalne- zależą od wielkości poszczególnych pól, skupienia w terenie i liczby tych pól, dlatego będą ustalane po zapoznaniu się z poszczególnymi zgłoszeniami szkód.

Zapraszamy do kontaktu!

Strona internetowa: www.poiformat.pl/zastosowania/szkody-lowieckie/

Nr kontaktowy do rzeczoznawcy: 785 964 694

Nr kontaktowy do firmy 3D Format sp.j.: 533 433 830.