Zdjęcie ukośne wykonane dronem zniszczonego przez zwierzynę pola