Przykładowe obliczenie powierzchni szkód na tle ortofotomapy