POI FORMAT - usługi geodezyjne

Jak wygląda budowa modeli z chmury punktów?

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
28-01-2020

Chmura punktów to wykorzystywane w modelowaniu 3D narzędzie opierające się na skanowaniu przestrzennym. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zbiór drobnych punktów, które razem składają się na wizualizację określonego obiektu.


Pozyskiwanie danych dzięki chmurze punktów

W miarę rozwoju technologii mamy dostęp do coraz lepszych metod pozyskiwania informacji projektowej. Jedną z nich jest tworzenie tzw. chmury punktów. Zawiera ona wszelkie ważne dane dotyczące skanowanego obiektu – wśród nich wymienić można np. dokładne odwzorowanie barw poszczególnych elementów, uchwycenie wszystkich detali na fotografii 360 czy współrzędne wszystkich punktów składających się na obraz obiektu. Jednocześnie technika ta umożliwia precyzyjny pomiar z dokładnością do dziesiątych milimetra. Utworzony w ten sposób skan można później poddać dalszej obróbce, w wyniku której pozyskamy dokładny model lub precyzyjną dokumentację techniczną obiektu.

Chmura punktów może zostać utworzona na dwa sposoby – technologią fotogrametrii lub skanowania laserowego 3D. Obie te formy można jednak połączyć w celu uzyskania jak najpełniejszego wizerunku obiektu. Niezależnie od zastosowanego wariantu w efekcie uzyskamy skupisko punktów. Ponieważ jest ono odpowiednio gęste i ponieważ każdemu z punktów zostaje przypisany konkretny kolor, w oczach patrzącego całość tworzy gładką trójwymiarową powierzchnię. To zaś umożliwia prostą identyfikację zeskanowanego obiektu.


Pozyskiwanie danych dzięki chmurze punktów

Korzyści płynące z wykorzystywania chmury punktów

Stosując technologie pozwalające na budowę modelu z chmury punktów, przede wszystkim oszczędzamy na czasie – jest to bowiem sposób o wiele szybszy i bardziej efektywny niż tradycyjne metody inwentaryzacji. Ponadto w ten sposób pozyskujemy o wiele więcej danych – utworzony skan stanowi dokładne odwzorowanie obiektu, nie musimy więc dokonywać dodatkowych pomiarów geometrii.

Tworzenie modeli z chmury punktów znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Wśród nich wymienić można np. modernizację instalacji technologicznych, inwentaryzację obiektów budowlanych, rekonstrukcję zabytków czy inżynierię odwrotną.