POI FORMAT - usługi geodezyjne

Fotogrametria lotnicza niskiego pułapu

Piekary

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych.

Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

Oprócz danych z nalotu otrzymaliśmy również zdjęcia termowizyjne, obrazujące zróżnicowanie temperatury na powierzchni terenu.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D