POI FORMAT - usługi geodezyjne

Usługi dla przemysłu i architektury

Usługi dla przemysłu i architektury

Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w przemyśle i w architekturze sprawiają, że naszym klientom możemy zapewnić wysoki, nowoczesny poziom usług.

Długoletnia współpraca z firmami, które doceniają efekty naszych prac i indywidualne, elastyczne podejście do każdego zadania, potwierdza jakość naszych usług.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D

Architektura

Dzięki wykorzystaniu Skaningu laserowego 3D czy fotogrametrii otrzymujemy wizualizacje detali zarówno od zewnątrz jaki od wewnątrz obiektu. Wykonanie skanów obiektu w połączeniu z wiedzą architektoniczną pozwala na wykonanie inwentaryzacji na poziomie dokładności i szczegółowości nieosiągalnej dla klasycznych pomiarów terenowych. Tworząc modele parametryczne wykonujemy dokumentację pełną dokumentację architektoniczno-budowlaną 2D,modele 3D służące jako podkład do projektu przebudowy czy remontu (w tym modele BIM), badanie występujących deformacji czy dokładne pomiary powierzchni i objętości obiektów. Dzięki wizualizacji modelu 3D mamy możliwość tworzenia tzw. spaceru wirtualnego, który może stanowić istotny element prezentacyjny dla inwestora.

Zastosowania w Architekturze

 • Pełna dokumentacja architektoniczno-budowlana, w tym rzuty elewacji, przekroje
 • Badanie stanu obiektów zabytkowych – w tym identyfikacja ubytków, uszkodzeń itp. za pomocą dronów czy kamer termowizyjnych
 • Weryfikacja przewidywanej inwestycji – badanie kolizji pomiędzy infrastrukturą planowaną, a istniejącą
 • Dokumentowanie postępu budowy
 • Zarządzanie budową wykorzystując nowoczesne techniki BIM
 • Modelowanie 3D budowli
 • Analiza deformacji obiektów
 • Wirtualne wycieczki po obiektach
 • Inwentaryzacja wnętrz i detali obiektów

Zobacz realizacje

Zapytaj

Przemysł

Kategoria pomiarów przemysłowych wymaga wielkiej precyzji i dokładności prowadzonych pomiarów, dlatego połączenie zadań geodezji inżynieryjnej oraz nowoczesnych technik pomiarowych zapewnia najlepszą jakość usług.

Nasz firma zapewnia klasyczną obsługę z wymaganą normami czy specyfikacjami, jak również wykorzystuje metody teledetekcyjne przenosząc infrastrukturę powierzchni terenu oraz obiektów na model cyfrowy. Używając dronów lub skaner laserowy otrzymujemy wyniki na poziomie dokładności i szczegółowości wymagane przez dany zakład przemysłowy.

Badanie obiektów wykorzystując technikę Skaningu laserowego 3D jest niezwykle dokładnym i szybkim sposobem na błyskawiczne wykonanie bezinwazyjnego, bezpiecznego pomiaru i sprawne opuszczenie terenu zakładu. Technika ta pozwala pozyskać trójwymiarowe dane otoczenia w bardzo krótkim czasie co znacznie przyspiesza procesy inwestycyjne. Oferujemy swoje usługi w zakresie pomiarów dla obiektów przemysłowych takich jak: zakłady produkcyjne, zakłady chemiczne, zakłady branży automotive, elektrownie, huty zawsze zapewniając spełnienie wymogów technologicznych klienta oraz nawet najbardziej wymagających zasad BHP. Duża dokładność pomiarów pozwala na kompleksowe uzyskanie informacji na temat kształtu i położenia obiektów, a narzędzia, które udostępniamy po dostarczeniu pomiaru, pozwalają na wygodną pracę na chmurach punktów czy modelach 3D i efektywne przeglądanie wyników.

W ramach realizacji usługi dostarczamy m.in.:

 • Dedykowane raporty pomiarowe i specjalistyczne analizy
 • Konsultacje online po usłudze pomiarowej
 • Udostępnianie chmur punktów czy modeli 3D w zewnętrznym oprogramowaniu online lub w wersji desktopowej
 • Porównanie danego obiektu do stanu projektowanego z wizualizacją różnic
 • Model bryłowy CAD
 • Przekroje i rzuty
 • Obliczenia objętości, powierzchni i długości
 • Wysokorozdzielcze zdjęcia
 • Chmury punktów
 • Model 3D z teksturą (tzw. siatki mesh)
 • Ortofotomapy
 • Analizy termowizyjne
 • Wizualizacje z przelotem przez chmurę punktów
 • Numeryczny model terenu
 • Dokumentacja wideo
 • Modelowanie 3D
 • Zarządzanie budową wykorzystując nowoczesne techniki BIM
 • Weryfikacja powstawania budowli porównując z projektem
 • Sprawdź postęp robót budowlanych
 • To również jest ciekawy pomysł na element strony
 • Możliwość pomiaru nawet trudno dostępnych, odległych miejsc

Zobacz realizacje

Zapytaj

Prezentacja danych

Oprócz dostarczenia klientowi właściwej dokumentacji, zapewniamy możliwość jak najszerszego wykorzystania pozyskiwanych przez nas modeli przestrzennych. Zawsze staramy się dobrać optymalny sposób prezentacji i przekazania danych. Dostarczamy m.in.:

 • Platformę internetową z dostępem do modelu 3D, ortofotomapy czy modelu DSM z możliwością przeglądania, wykonywania pomiarów i przekrojów czy nawet nanoszenia własnych warstw czy projektu
  Zobacz przykład
 • Wydruki modeli na drukarkach 3D
 • Wirtualne przeloty przez modele 3D w plikach mp4.
  Zobacz przykład
 • Modele 3D na platformie Sketchfab
  Zobacz przykład

Nasze produkty

W wyniku odpowiedniego przetworzenia danych, możemy zaoferować kilkanaście produktów - zarówno do pracy w pełnym 3D, jak i w klasycznych opracowaniach 2D. Są to m.in. ortofotomapy, rzuty, przekroje, profile podłużne i różnego rodzaju mapy tematyczne.

Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu.

Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D). Istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu.

Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co ułatwia identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania.

Na życzenie Klienta, chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000. Dostępne formaty wymiany danych to m.in.: LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP i RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego, istnieje możliwość jej wczytania do programów AutoCAD, Microstation, Cyclone czy ArcGIS.

Zastosowanie: cele projektowe, architektoniczne, wizualizacyjne i planistyczne

Chmura punktów

Model 3D z nałożoną teksturą

Dostępne formaty danych to: OBJ, STL, PLY, FBX i 3D PDF.

Istnieje możliwość wczytania pliku do takich programów, jak: Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max i Sketchup oraz wydrukowania na drukarce 3D.

Zastosowanie: cele wizualizacyjne i planistyczne

Model 3D z nałożoną teksturą

Ortofotomapy

Ortofotomapa to kartometryczny obraz pozyskany w wyniku przetworzenia zdjęcia wykonanego przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat danej przestrzeni.

Obraz uzyskany z drona charakteryzuje się wysoką rozdzielczością piksela terenowego (na poziomie 1 cm), co pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego, ortofotomapa posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni płaskiego terenu. Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu nawet o powierzchni do kilkuset hektarów. Produkt posiada georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Istnieje możliwość wczytania mapy z dokładną georeferencją do takich programów, jak: AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation i ArcGIS.

Zastosowanie: planowanie przestrzenne, modernizacje ewidencji gruntów, analiza środowiskowa, projektowanie prac budowlanych, wizualizacje terenu, wykrywanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tworzenie dokumentacji klęsk żywiołowych, kontrola jakości map i danych kartograficznych

Ortofotomapy

Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia zapewnia precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, co generuje szerokie możliwości analiz, porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Dostępne formaty to: GEOTIFF, XYZ, LAS i LAZ. Istnieje możliwość importu pliku do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS i Microstation.

Numeryczny model pokrycia terenu

Filmy i zdjęcia z montażem

Tworzymy filmy w dowolnej jakości – nawet do 4K. Dokumentacja video pozwala na precyzyjną inspekcję określonego elementu do tego oferujemy wizualizacje w uniwersalnym formacie MPEG4 (MP4) umożliwiające wygodną prezentację obiektu Klientowi, inwestorowi czy inspektorowi nadzoru. Oferujemy wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy - w zależności od rozmiarów obiektu) o rozdzielczości do 36 MP.

Zdjęcia mają format dostosowany do potrzeb klienta.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i jego zmian na przestrzeni czasu

Filmy dostarczamy w formacie MP4 lub AVI.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja określonego elementu

Filmy i zdjęcia z montażem

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Informacja zostaje uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną, uwierzytelniającą obliczoną wartość.

Do realizacji zlecenia wykorzystujemy technikę fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu obliczenia objętości robót ziemnych, tworzymy numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D.

Zadania obliczeniowe polega na porównaniu stworzonych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Otrzymujemy różnicę między powierzchniami 3D, a następnie obliczone zostają wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami.

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Przekroje i rzuty

Ciekawym produktem, służącym do dokumentowania obiektów budowlanych, jest rzut ortometryczny.

To w pełni kartometryczne odwzorowanie określonej płaszczyzny, np. elewacji, frontu budynku, ekranu akustycznego czy muru oporowego. Zapis do pliku TIFF umożliwia przeglądanie obiektu w wysokiej rozdzielczości. Przekroje, w zależności od życzenia Klienta, zapisujemy do plików CAD (DWG, DXF) lub PDF.

Zastosowanie: tworzenie przejrzystej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (głównie przy planowanych remontach).

Przekroje i rzuty

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D jest procesem w którym przy użyciu oprogramowania przetwarzamy matematyczną reprezentacę obiektu w model 3D. Utworzony obiekt nazywany jest modelem trójwymiarowym znajdującym zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, przemysł, budownictwo czy architekltura.

Modelowanie 3D ułatwia przekazywanie pomysłów, jest wykorzystywane do tworzenia interaktywnego pozycjonowania obiektów lub powierzchni, które reprezentują rzeczywisty projekt. Zapewnia kontrolę stanu rzeczywistego z parametrami projektowymi. Pozwala tworzyć część obiektu fizycznego w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu możemy dokonywać analiz właściwości fizycznych, a następnie aktualizować model w miarę potrzeb.

Dostępne formaty danych to: DWG, DXF, DGN, STP i inne. Modele (bryły) tworzymy w oparciu o chmurę punktów – tak, aby maksymalnie ułatwić Klientowi pracę w takich programach, jak AutoCAD Civil 3D, Inventor, Revit czy Archicad. Przetworzone budynki, maszyny lub sieci rur dają możliwość wygodnej pracy w środowisku znanym projektantowi.

Modelowanie 3D

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Nasza firma oferuje udostępnianie danych na platformach takich jak Sketchfab oraz Cloud PIX4Dcloud, czy YouTube.

Sketchfab

Sketchfab to platforma, która pozwala nam na publikację naszych modeli 3D w Internecie. Korzysta ona z technologii WebGl, dzięki czemu możemy przeglądać lub udostępniać nasze pliki bez konieczności instalacji w przeglądarkach jakichkolwiek wtyczek lub pluginów.

Chmura PIX4D

PIX4Dcloudjest to platforma online do mapowania danych pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, śledzenia postępów i dokumentacji. Pozwala na tworzenie map 2D i modeli 3D z otrzymanych obrazów. Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości, a także przeprowadzenie wirtualnych inspekcji obszaru zainteresowania. Generuje profile wysokości i pozwala udostępnić wyniki interesariuszom.

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Realizacje

Gliwice

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na podstawie skanowania laserowego

Szczegóły realizacji

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, w postaci skanowania laserowego, w szybki i precyzyjny  sposób uzyskujemy pomiar obiektów budowlanych.

Następnie stosując nowoczesne oprogramowanie uzyskujemy rzuty i przekroje mierzonych obiektów budowlanych uzyskując dokumentację architektoniczno budowlaną.

Więcej
Gliwice

Przebudowa i rozbudowa lotniska

Szczegóły realizacji

Stosując metody pomiarów tradycyjnych nasza firma nadzorowała realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie lotniska w Gliwicach

I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową instalacji paliwowej.

Więcej
Kopalnia Melafiru Tłumaczów – REGNARS Sp. z o.o

Fotogrametria dla kopalni

Szczegóły realizacji

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych.

Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

Więcej
Ożarów

Skaning laserowy cementowni

Szczegóły realizacji

Skanowanie laserowe zakładów przemysłowych, przed ich modernizacją pozwala zaoszczedzić czas i pieniądze.

Nasi klienci się już o tym przekonali. Dzięki zastosowaniu skaningu laserowego przy modernizacji cementowni. Ożarów wykryto kilka błędów projektowych, które wykryte na wczesnym etapie pozwoliły zaoszczędzić kosztowne przeróbki na etapie budowy.

Więcej