POI FORMAT - usługi geodezyjne

Pomiar fotogrametryczny niskiego pułapu

Rybnik i Jankowice

Wykonanie pomiarów techniką fotogrametryczną niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego

Pomiaru dokonano dla obszaru określonego w projekcie o powierzchni około 65 ha wraz z wykonaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D