POI FORMAT - usługi geodezyjne

Projekty B + R

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D

Firmy POI i 3D Format realizują projekty badawczo-rozwojowe, finansowane ze środków własnych oraz unijnych.

Dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej

1. Zautomatyzowany system precyzyjnych pomiarów objętościowych VolumeMonit

Celem projektu jest opracowanie zautomatyzowanego systemu pomiarów objętościowych VolumeMonit opierającego się o technikę fotogrametrii niskopułapowej z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. System ten będzie wykorzystywany przez firmę 3D Format, będącą Liderem niniejszego projektu, do świadczenia usług cyklicznych pomiarów objętości na rynku polskim.Projekt ten realizowany będzie w ramach konsorcjum w skład, którego oprócz Lidera - 3D Format sp.j. wchodzą Politechnika Śląska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Głównymi założeniami krytycznymi projektu jest osiągnięcie na etapie zakończenia projektu dokładności obliczenia na poziomie 1%, 2-dniowej częstotliwości pomiarów oraz znaczne przyspieszenie całego procesu obliczania objętości pryzm i hałd (do max. 4h), dzięki wprowadzeniu automatyzacji pozyskania zdjęć i części obliczeniowej. Niniejszy projekt zakłada m.in. opracowanie precyzyjnej metody obliczania objętości opartej na fotogrametrii niskopułapowej oraz algorytmów fotogrametrii i optymalizujących efektywność i długość czasu lotu UAV pod kątem pomiarów objętościowych.

Beneficjent

3D Format Sp. j.

realizuje projekt pn.:

„Zautomatyzowany system precyzyjnych pomiarów objętościowych – VolumeMonit”

 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1.4

Celem projektu jest opracowanie systemu pomiarowego opartego na fotogrametrii niskopułapowej, zapewniającego szybkie, dokładne i częste dostarczanie wyników o objętościach materiałów sypkich.

Efektem projektu będzie wdrożenie do działalności firmy 3D Format usługi zautomatyzowanych pomiarów objętościowych.

Wartość projektu: 2 903 085,17 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 383 874,69 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.10.2020-30.06.2023

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać:

Pan Leszek Balcarczyk, e-mail: leszek.balcarczyk@3d-format.pl