POI FORMAT - usługi geodezyjne

Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe 3D

Skaning laserowy 3D jest nowoczesną i coraz popularniejszą metodą wykonywania pomiarów geodezyjnych. Umożliwia uzyskanie wielomilionowych zbiorów (chmur) punktów w kolorach RGB o określonych wartościach.

Skanowanie 3D pozwala na precyzyjne i szybkie przeniesienie wymiarów obiektu na ekran komputera. Najczęściej stosowanym rodzajem skaningu laserowego jest naziemny skaning laserowy. Chmury punktów, które zostały pozyskane tą metodą, obrazują istniejące obiekty z milimetrową dokładnością. Są tak gęste, że wydaje się, że tworzą powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Zalety

 • Bardzo wysoka efektywność pracy w porównaniu z tradycyjnymi instrumentami geodezyjnymi
 • Bezinwazyjny, bezpieczny charakter pomiarów – bez potrzeby wstrzymywania produkcji
 • Dużo większa dokładność pomiarów w porównaniu z innymi, dostępnymi metodami
 • Olbrzymia pojemność informacyjna
 • Niezależność pomiarów od warunków oświetleniowych i przejrzystości powietrza
 • Możliwość natychmiastowego wykonywania pomiarów - bez potrzeby wpasowania (pozyskana chmura punktów posiada skalę)
 • Łatwe identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze (każdy z punktów ma swój kolor) 
 • Gotowa forma wizualizacji przestrzeni
 • Możliwość dostarczenia chmury w Polskim Układzie Współrzędnych 2000

Z doświadczenia wiemy, że nie każdy chce pracować na chmurze punktów, dlatego dostarczamy produkty przetworzone według zaleceń, np. modele bryłowe CAD czy przekroje poprzeczne, co znacznie ułatwia pracę projektantom i architektom. Format i forma przekazywanej dokumentacji są każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą, aby były w pełni dopasowane do oczekiwań klienta.

 

Prezentacja danych

Oprócz dostarczenia klientowi właściwej dokumentacji, zapewniamy możliwość jak najszerszego wykorzystania pozyskiwanych przez nas modeli przestrzennych. Zawsze staramy się dobrać optymalny sposób prezentacji i przekazania danych. Dostarczamy m.in.:

 • Platformę internetową z dostępem do modelu 3D, ortofotomapy czy modelu DSM z możliwością przeglądania, wykonywania pomiarów i przekrojów czy nawet nanoszenia własnych warstw czy projektu
  Zobacz przykład
 • Wydruki modeli na drukarkach 3D
 • Wirtualne przeloty przez modele 3D w plikach mp4.
  Zobacz przykład
 • Modele 3D na platformie Sketchfab
  Zobacz przykład

Nasze produkty

W wyniku odpowiedniego przetworzenia danych, możemy zaoferować kilkanaście produktów - zarówno do pracy w pełnym 3D, jak i w klasycznych opracowaniach 2D. Są to m.in. ortofotomapy, rzuty, przekroje, profile podłużne i różnego rodzaju mapy tematyczne.

Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu.

Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D). Istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu.

Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co ułatwia identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania.

Na życzenie Klienta, chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000. Dostępne formaty wymiany danych to m.in.: LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP i RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego, istnieje możliwość jej wczytania do programów AutoCAD, Microstation, Cyclone czy ArcGIS.

Zastosowanie: cele projektowe, architektoniczne, wizualizacyjne i planistyczne

Chmura punktów

Model 3D z nałożoną teksturą

Dostępne formaty danych to: OBJ, STL, PLY, FBX i 3D PDF.

Istnieje możliwość wczytania pliku do takich programów, jak: Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max i Sketchup oraz wydrukowania na drukarce 3D.

Zastosowanie: cele wizualizacyjne i planistyczne

Model 3D z nałożoną teksturą

Ortofotomapy

Ortofotomapa to kartometryczny obraz pozyskany w wyniku przetworzenia zdjęcia wykonanego przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat danej przestrzeni.

Obraz uzyskany z drona charakteryzuje się wysoką rozdzielczością piksela terenowego (na poziomie 1 cm), co pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego, ortofotomapa posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni płaskiego terenu. Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu nawet o powierzchni do kilkuset hektarów. Produkt posiada georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Istnieje możliwość wczytania mapy z dokładną georeferencją do takich programów, jak: AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation i ArcGIS.

Zastosowanie: planowanie przestrzenne, modernizacje ewidencji gruntów, analiza środowiskowa, projektowanie prac budowlanych, wizualizacje terenu, wykrywanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tworzenie dokumentacji klęsk żywiołowych, kontrola jakości map i danych kartograficznych

Ortofotomapy

Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia zapewnia precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, co generuje szerokie możliwości analiz, porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Dostępne formaty to: GEOTIFF, XYZ, LAS i LAZ. Istnieje możliwość importu pliku do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS i Microstation.

Numeryczny model pokrycia terenu

Filmy i zdjęcia z montażem

Tworzymy filmy w dowolnej jakości – nawet do 4K. Dokumentacja video pozwala na precyzyjną inspekcję określonego elementu do tego oferujemy wizualizacje w uniwersalnym formacie MPEG4 (MP4) umożliwiające wygodną prezentację obiektu Klientowi, inwestorowi czy inspektorowi nadzoru. Oferujemy wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy - w zależności od rozmiarów obiektu) o rozdzielczości do 36 MP.

Zdjęcia mają format dostosowany do potrzeb klienta.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i jego zmian na przestrzeni czasu

Filmy dostarczamy w formacie MP4 lub AVI.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja określonego elementu

Filmy i zdjęcia z montażem

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Informacja zostaje uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną, uwierzytelniającą obliczoną wartość.

Do realizacji zlecenia wykorzystujemy technikę fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu obliczenia objętości robót ziemnych, tworzymy numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D.

Zadania obliczeniowe polega na porównaniu stworzonych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Otrzymujemy różnicę między powierzchniami 3D, a następnie obliczone zostają wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami.

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Przekroje i rzuty

Ciekawym produktem, służącym do dokumentowania obiektów budowlanych, jest rzut ortometryczny.

To w pełni kartometryczne odwzorowanie określonej płaszczyzny, np. elewacji, frontu budynku, ekranu akustycznego czy muru oporowego. Zapis do pliku TIFF umożliwia przeglądanie obiektu w wysokiej rozdzielczości. Przekroje, w zależności od życzenia Klienta, zapisujemy do plików CAD (DWG, DXF) lub PDF.

Zastosowanie: tworzenie przejrzystej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (głównie przy planowanych remontach).

Przekroje i rzuty

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D jest procesem w którym przy użyciu oprogramowania przetwarzamy matematyczną reprezentacę obiektu w model 3D. Utworzony obiekt nazywany jest modelem trójwymiarowym znajdującym zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, przemysł, budownictwo czy architekltura.

Modelowanie 3D ułatwia przekazywanie pomysłów, jest wykorzystywane do tworzenia interaktywnego pozycjonowania obiektów lub powierzchni, które reprezentują rzeczywisty projekt. Zapewnia kontrolę stanu rzeczywistego z parametrami projektowymi. Pozwala tworzyć część obiektu fizycznego w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu możemy dokonywać analiz właściwości fizycznych, a następnie aktualizować model w miarę potrzeb.

Dostępne formaty danych to: DWG, DXF, DGN, STP i inne. Modele (bryły) tworzymy w oparciu o chmurę punktów – tak, aby maksymalnie ułatwić Klientowi pracę w takich programach, jak AutoCAD Civil 3D, Inventor, Revit czy Archicad. Przetworzone budynki, maszyny lub sieci rur dają możliwość wygodnej pracy w środowisku znanym projektantowi.

Modelowanie 3D

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Nasza firma oferuje udostępnianie danych na platformach takich jak Sketchfab oraz Cloud PIX4Dcloud, czy YouTube.

Sketchfab

Sketchfab to platforma, która pozwala nam na publikację naszych modeli 3D w Internecie. Korzysta ona z technologii WebGl, dzięki czemu możemy przeglądać lub udostępniać nasze pliki bez konieczności instalacji w przeglądarkach jakichkolwiek wtyczek lub pluginów.

Chmura PIX4D

PIX4Dcloudjest to platforma online do mapowania danych pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, śledzenia postępów i dokumentacji. Pozwala na tworzenie map 2D i modeli 3D z otrzymanych obrazów. Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości, a także przeprowadzenie wirtualnych inspekcji obszaru zainteresowania. Generuje profile wysokości i pozwala udostępnić wyniki interesariuszom.

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Realizacje

Gliwice

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na podstawie skanowania laserowego

Gliwice-Dolnej-wsi_-_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych, w postaci skanowania laserowego, w szybki i precyzyjny  sposób uzyskujemy pomiar obiektów budowlanych.

Następnie stosując nowoczesne oprogramowanie uzyskujemy rzuty i przekroje mierzonych obiektów budowlanych uzyskując dokumentację architektoniczno budowlaną.

Więcej
Ożarów

Skaning laserowy cementowni

Skaning-laserowy-cementowni-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Skanowanie laserowe zakładów przemysłowych, przed ich modernizacją pozwala zaoszczedzić czas i pieniądze.

Nasi klienci się już o tym przekonali. Dzięki zastosowaniu skaningu laserowego przy modernizacji cementowni. Ożarów wykryto kilka błędów projektowych, które wykryte na wczesnym etapie pozwoliły zaoszczędzić kosztowne przeróbki na etapie budowy.

Więcej
Wilno

Inwentaryzacja elektrociepłowni

vilnus-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Efektem prac była pełna dokumentacja obiektu w postaci modelu 3D na podstawie której sporządzono dokumentację odnośnie stopnia zaawansowania budowy.

Nasza firma dostarcza kompleksowe rozwiązania na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Więcej
Kwidzyn

Interaktywny model zakładu przemysłowego

Kwidzyn---modele-3-i-virtualna-rzeczywistosc-miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Skanowanie laserowe może posłużyć do stworzenia interaktywnego modelu zakładu przemysłowego.

Technika skanowania laserowego pozwala w pełni odwzorować specyfikę zakładów przemysłowych.

Więcej
Wielka Wola

Pomiar objętości materiałów sypkich

paradyz_obietosci-miniatura2.jpg

Szczegóły realizacji

Bardzo waznym zagadnieniem w obecnych czasach jest weryfikacja stanów magazynowych.

W dobie rozwijającej się techniki fotogrametri niskopułapowej (popularne naloty dronem) nie jest wyzwaniem, szybki i dokładny pomiar obietości skladowisk materiałów na przestrzeniach otwarttych. problemme sa zamknięte magazyny gdzie lot dronem może być wyzwaniem.

Z pomoca przychodni zastosowanie skanera laserowego, gdzie pomiar wykonujemy w szybki i bezpieczny sposób z zachowaniem wysokiej precyzji i powtarzalności wyników.

Więcej
Piekary

Modelowanie 3D na potrzeby przebudowy instalacji

ORZELminiatura.jpg

Szczegóły realizacji

Wszelkie zmiany konstrukcji i instalacji wiążą się z nakładami finansowymi na wielu zakładach. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego i nowoczesnych technik pomiarowych uzyskujemy gęstą chmurę punktów, która jest odzwierciedleniem 1:1 mierzonych obiektów. Co za tym idzie? Jesteśmy w stanie w bardzo dokładny sposób odzwierciedlić mierzone obiekty i w przypadku nowych projektów uniknąć kosztownych poprawek na budowie.

 

 

Więcej
Zabrze, Mikulczyce

Nalot fotogrametryczny w celu planowania prac konserwatorskich

Zabrze_miniatura.JPG

Szczegóły realizacji

W 1902 roku w Mikulczycach powstał ratusz gminny. Budynek został wzniesiony z cegły, na planie prostokąta, w stylu eklektycznym z wieloma elementami secesyjnymi. Bryła jest wzbogacona o ryzality z loggią i wykuszem oraz szczytem o falistych spływach, mansardowym dachem. Reprezentacyjności dodaje gmachowi ośmioboczna wieżyczka, przykryta cebulastym hełmem. Kamienne obramowanie drzwi i okien nadają budowli akcent secesji. Pod koniec lat 30. ratusz gminny uległ przebudowie, następnie mieściła się w nim przychodnia lekarska a obecnie jest on ponownie remontowany.

Na potrzeby planowania prac konserwatorskich został wykonany lot fotogrametryczny dronem. W procesie przetworzenia pozyskanych zdjęć uzyskaliśmy model 3D, który można zobaczyć na platformie Sketchfab: 

Link do platformy

 

Więcej
Bielsko-Biała

Komorowice - inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

komorowice_miniatura.jpg

Szczegóły realizacji

Inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej znajdującego się w centralnej części miasta, który stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny krajobrazu miejskiego. 

Więcej