POI FORMAT - usługi geodezyjne

Komorowice - inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała

Inwentaryzacja architektoniczna Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej znajdującego się w centralnej części miasta, który stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny krajobrazu miejskiego. 

Zabytkowy obiekt sakralny zbudowany w stylu gotyckim stanowi przepiękną reprezentację kunsztu rzeźbiarskiego i malarskiego. Obiekt sakralny wyróżniający się zachwycającymi witrażami, malowidłami i bogatą ornamentyką jest miejscem kontemplacji modlitwy, ale również przestrzenią, w której odbywają się koncerty chóralne czy wykłady o tematyce religijnej.

By obiekt o wielkim znaczeniu historycznym i kulturalnym dla miasta oraz regionu mógł w prawidłowy i bezpieczny sposób funkcjonować niezbędna była przebudowa instalacji przeciwpożarowej. Wykorzystując technikę pomiaru skanerem laserowym oraz nalot dronem uzyskaliśmy model 3D obiektu. W wyniku prac nałożono otrzymaną dokumentację architektoniczno-budowlaną na wspomniany powyżej model i w precyzyjny sposób zweryfikowano stan techniczny budynku. 

 

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D