POI FORMAT - usługi geodezyjne

Miernictwo górnicze

Miernictwo górnicze

Poznaj nasze możliwości w zakresie nowoczesnej obsługi mierniczo-geologicznej zakładu górniczego!

Zadania realizujemy kompleksowo – od dokumentacji geologicznej złoża, przez prowadzenie ruchu zakładu górniczego aż po rekultywację. W swoich działaniach wykorzystujemy najnowsze techniki pomiarowe korzystając z dronów, skanerów laserowych czy batymetrycznych bezzałogowych systemów pływających. Wyróżniamy się elastycznością i szybkością działania – w naszych szeregach znajdziesz aż 3 mierniczych górniczych z uprawnieniami, wywodzących się z górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Zespół mierniczych jest wspierany przez młodą, ale doświadczoną i rozwijającą się kadrę specjalistów.

 

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
Zmiana nie musi być tak trudna

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że zmiana firmy pełniącej na zakładzie górniczym nadzór mierniczy jest krokiem trudnym, dlatego jesteśmy elastyczni w przygotowaniu oferty. Ze względu na ten fakt -  jeżeli nie jesteście jeszcze Państwo gotowi na pełne przejęcie obsługi przez nasz zespół, ale chcecie znacznie zwiększyć jakość i bezpieczeństwo pomiarów, możliwe są rozwiązania hybrydowe. Może to polegać na przykład na przejęciu przez 3D Format procesu pomiarów oraz aktualizacji map górniczych przy jednoczesnym pozostawieniu reszty zadań Państwa doświadczonemu działowi mierniczo-geologicznemu. Takie rozwiązanie stosujemy już od kilku lat m. in. z firmą KOSD Niemodlin dla ich kopalń kruszyw skalnych i żwirowni.

Nasze pomiary z zakresu geodezji górniczej wykonujemy w całej Polsce, jak również za granicą. Zaufało nam już kilkadziesiąt zakładów górniczych, głównie na terenie woj. dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Położenie naszego biura na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 w Gliwicach pozwala nam na dotarcie w dowolny rejon kraju w krótkim czasie.

Zaklad_przerobczy1.jpg Zaklad_przerobczy_z_orto1.jpg
 
Nowoczesne narzędzia pracy, proste rozwiązania

Modele 3D, chmury punktów, ortofotomapy to część z produktów, które dostarczamy. Każda nowa technologia może przytłoczyć – zmianą w podejściu, innym rodzajem i wielkością plików wynikowych oraz wieloma innymi czynnikami. Z tego powodu staramy się klientów oswoić z nowym rodzajem danych poprzez dostarczanie wygodnych aplikacji webowych (kliknij w link aby zobaczyć przykład) czy przetworzeniu dużych plików do przystępnych formatów. Czym te pomiary w takim razie wykonujemy?

 • Dronami, czyli tzw. bezzałogowymi statkami powietrznymi – nasi piloci wykonują naloty na wielohektarowymi wyrobiskami górniczymi odwzorowując je w sposób fotorealistyczny z dokładnościami na poziomie pojedynczych centymetrów. W wyniku pomiarów powstają ortofotomapy i modele 3D. Tutaj mamy dostępne 2 technologie:
  • Fotogrametrię – technika pozwalająca na odwzorowanie topografii terenu na podstawie dużej ilości wykonanych zdjęć. Pomiar odbywa się pośrednio po przetworzeniu zdjęć do postaci chmury punktów 3D
  • Lotniczy skaning laserowy (tzw. LiDAR) – technologia pozwalająca na bezpośredni pomiar współrzędnych punktów „z powietrza” z możliwością pozyskania informacji o rzędnych terenu nawet w przypadku występowania drzew i gęstej roślinności
 • Naziemnymi skanerami laserowymi – jeżeli wymagana jest dokładność na poziomie milimetrowym i planujecie Państwo na przykład przebudowę infrastruktury zakładu przeróbczego posługujemy się narzędziem umożliwiającym bezpośredni pomiar milionów punktów w ciągu kilku minut
 • Bezzałogowym statkiem batymetrycznym – urządzenie pozwalające na pomiar głębokości zbiornika wodnego i precyzyjne odwzorowywanie jego dna
 • Kamerami termowizyjnymi – dzięki wysokorozdzielczej kamerze zainstalowanej na dronie pracującej w zakresie bliskiej podczerwieni możliwa jest identyfikacja wszelkich anomalii występujących na zakładzie przeróbczym mających swoje odzwierciedlenie w różnicy temperatury. Przykładem mogą być zużyte łożysko rolki. przegrzewające się przekładnie czy silniki przenośników taśmowych
 • Klasyczne sprzęty geodezyjne – mimo stosowania najnowszych technologii, służące od lat geodetom odbiorniki GPS, tachimetry czy niwelatory nie są nam obce, więc jeśli sytuacja tego wymaga, również korzystamy z tych rozwiązań

 

Jak jednak te nowoczesne technologie mają się do ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Są one w zgodzie z przepisami, mimo że w akcie wykonawczym do Ustawy – Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej nie ma bezpośredniego odniesienia do technik fotogrametrii, skaningu laserowego czy nawet pomiarów GPS. Wielokrotne kontrole inspektorów Okręgowych Urzędów Górniczych na terenach różnych województw, w których znajdują się prowadzone przez nas zakłady górnicze (woj. dolnośląskie, łódzkie, śląskie) potwierdzały, że realizowane przez nas pomiary fotogrametryczne odnoszone do poziomej i wysokościowej osnowy państwowej były wykonywane w sposób właściwy, a do stosowanych technik pomiarowych oraz metody ich dokumentacji nie było uwag. Co więcej – inspektorzy OUG wyrażali swoje zadowolenie ze stosowania techniki fotogrametrii w pomiarze wyrobisk górniczych ze względu na świadomość transparentności danych, przejrzystości, dokładności i przede wszystkim bezpieczeństwa wykonywania pomiarów. Dla przykładu, jeszcze kilkanaście lat temu nie było wyjścia – zespół mierniczych musiał fizycznie wykonać pomiar wyrobiska górniczego trwający nawet kilka dni, nigdy nie mając pewności czy w momencie postawienia tyczki GPS czy lustra nie nastąpi oderwanie mas skalnych czy osunięcie skarpy eksploatacyjnej.  W przypadku wykonywania pomiarów technikami bezinwazyjnymi kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG) - na którym przecież spoczywa odpowiedzialność za osoby przebywające w zakresie obszaru górniczego – może spać spokojnie. Zamiast kilku dni pomiaru dla średniej wielkości kopalni kruszyw skalnych mamy kilkunastominutową inwentaryzację wykonaną dronem poruszającym się w sposób w pełni autonomiczny, a pilot jedynie obserwuje jego pracę przebywając w bezpiecznym miejscu, niezakłócającym pracy zakładu górniczego. Nasze doświadczenia w zakresie stosowania technik bezzałogowych konsultujemy na bieżąco z pracownikami Wyższego Urzędu Górniczego wspólnie torując drogę dla rozwiązań, które dla każdej ze stron są korzystniejsze – zarówno dla Przedsiębiorcy górniczego, urzędników jak i dla nas wykonawców.

 

 

Miernictwo to nie wszystko

Nasza praca na kopalniach odkrywkowych nie zawsze jest związana z obsługą mierniczą. Często przygodę z zakładami górniczymi rozpoczynamy od mniej lub bardziej zaawansowanego monitoringu prowadzonej eksploatacji, przemieszczeń mas skalnych czy ziemnych oraz precyzyjnych pomiarów objętości zapasów. Nie ma obecnie lepszego sposobu na rozliczenie z wykonawcami prac związanych np. ze zdejmowaniem nadkładu niż cykliczne naloty fotogrametryczne, których wynikiem jest precyzyjna wartość ubytku. Pełna kontrola procesu wydobycia surowców pozwala na optymalizację pracy zakładu górniczego dzięki precyzyjnemu określeniu ilości wydobytej kopaliny, odpadów wydobywczych czy gotowego produktu na zakładzie przeróbczym, a następnie określeniu tych miejsc, gdzie występują różnice względem wartości oczekiwanych.

 

 

Naszą specjalnością w tym zakresie są precyzyjne pomiary objętościowe z wykorzystaniem dronów. Aby ten proces usprawnić i zautomatyzować stworzyliśmy własny, unikatowy system pomiarów objętościowych – VolumeMonit. Rozwiązanie pozwala na bardzo szybkie dostarczenie informacji o ilości zapasów gromadzonych na zakładzie przeróbczym, wyrobisku czy bocznicy kolejowej i weryfikację stanów magazynowych z dokładnością na poziomie 1%. Ponieważ w dzisiejszych czasach wykonywanie lotów dronami jest bardzo wygodne i proste zdecydowaliśmy się na rewolucję – to Państwo wykonujecie pomiar w dowolnym dogodnym dla siebie momencie, a my zajmujemy się tym w czym jesteśmy najlepsi - przetwarzaniu danych i wykonywaniu dokładnych obliczeń.

 

 

Prezentacja danych

Oprócz dostarczenia klientowi właściwej dokumentacji, zapewniamy możliwość jak najszerszego wykorzystania pozyskiwanych przez nas modeli przestrzennych. Zawsze staramy się dobrać optymalny sposób prezentacji i przekazania danych. Dostarczamy m.in.:

 • Platformę internetową z dostępem do modelu 3D, ortofotomapy czy modelu DSM z możliwością przeglądania, wykonywania pomiarów i przekrojów czy nawet nanoszenia własnych warstw czy projektu
  Zobacz przykład
 • Wydruki modeli na drukarkach 3D
 • Wirtualne przeloty przez modele 3D w plikach mp4.
  Zobacz przykład
 • Modele 3D na platformie Sketchfab
  Zobacz przykład

Nasze produkty

W wyniku odpowiedniego przetworzenia danych, możemy zaoferować kilkanaście produktów - zarówno do pracy w pełnym 3D, jak i w klasycznych opracowaniach 2D. Są to m.in. ortofotomapy, rzuty, przekroje, profile podłużne i różnego rodzaju mapy tematyczne.

Chmura punktów

Chmura punktów to wielomilionowy zbiór punktów, stanowiący geometryczną reprezentację skanowanego obiektu.

Pozyskanie chmur następuje w sposób pośredni (fotogrametria) lub bezpośredni (skaning laserowy 3D). Istnieje możliwość dostarczenia chmury, która stanowi połączenie obu technologii, co pozwala na pełne zobrazowanie skanowanego obiektu.

Chmury punktów zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. Gęstość chmury punktów zależy od klasy skanera, jego ustawień dokładności oraz odległości od skanowanego obiektu. Każdy z punktów posiada nadany kolor, co ułatwia identyfikowanie odtworzonych obiektów na chmurze. W odróżnieniu od techniki fotogrametrii, pozyskana chmura punktów posiada skalę, więc od razu można wykonywać na niej pomiary bez potrzeby wpasowania.

Na życzenie Klienta, chmura jest dostarczana w Polskim Układzie Współrzędnych 2000. Dostępne formaty wymiany danych to m.in.: LAS, LAZ, PLY, XYZ, RCP i RCS. Chmurę punktów można w wygodny sposób oglądać oraz wykonywać pomiary w oprogramowaniu Autodesk Recap. Oprócz tego, istnieje możliwość jej wczytania do programów AutoCAD, Microstation, Cyclone czy ArcGIS.

Zastosowanie: cele projektowe, architektoniczne, wizualizacyjne i planistyczne

Chmura punktów

Model 3D z nałożoną teksturą

Dostępne formaty danych to: OBJ, STL, PLY, FBX i 3D PDF.

Istnieje możliwość wczytania pliku do takich programów, jak: Revit, Inventor, Meshmixer, Infraworks, 3D Studio Max i Sketchup oraz wydrukowania na drukarce 3D.

Zastosowanie: cele wizualizacyjne i planistyczne

Model 3D z nałożoną teksturą

Ortofotomapy

Ortofotomapa to kartometryczny obraz pozyskany w wyniku przetworzenia zdjęcia wykonanego przez bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat danej przestrzeni.

Obraz uzyskany z drona charakteryzuje się wysoką rozdzielczością piksela terenowego (na poziomie 1 cm), co pozwala zidentyfikować nawet najdrobniejsze elementy infrastruktury. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego, ortofotomapa posiada jednolitą skalę dla całej powierzchni płaskiego terenu. Wykorzystanie dronów w pracy geodezyjnej pozwala na wykonanie ortofotomapy danego terenu nawet o powierzchni do kilkuset hektarów. Produkt posiada georeferencję, co umożliwia odczyt mapy w odpowiednim oprogramowaniu oraz wykonanie projektu i dodawanie zasobów w postaci mapy zasadniczej lub ewidencyjnej.

Istnieje możliwość wczytania mapy z dokładną georeferencją do takich programów, jak: AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, Microstation i ArcGIS.

Zastosowanie: planowanie przestrzenne, modernizacje ewidencji gruntów, analiza środowiskowa, projektowanie prac budowlanych, wizualizacje terenu, wykrywanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym, tworzenie dokumentacji klęsk żywiołowych, kontrola jakości map i danych kartograficznych

Ortofotomapy

Numeryczny model pokrycia terenu

Numeryczny model pokrycia zapewnia precyzyjne odwzorowanie istniejącego terenu, co generuje szerokie możliwości analiz, porównań, obliczeń, projektowania oraz planowania przestrzennego.

Dostępne formaty to: GEOTIFF, XYZ, LAS i LAZ. Istnieje możliwość importu pliku do AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D, ArcGIS i Microstation.

Numeryczny model pokrycia terenu

Filmy i zdjęcia z montażem

Tworzymy filmy w dowolnej jakości – nawet do 4K. Dokumentacja video pozwala na precyzyjną inspekcję określonego elementu do tego oferujemy wizualizacje w uniwersalnym formacie MPEG4 (MP4) umożliwiające wygodną prezentację obiektu Klientowi, inwestorowi czy inspektorowi nadzoru. Oferujemy wykonanie bardzo dużej ilości zdjęć (od kilkudziesięciu do kilku tysięcy - w zależności od rozmiarów obiektu) o rozdzielczości do 36 MP.

Zdjęcia mają format dostosowany do potrzeb klienta.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja obiektu i jego zmian na przestrzeni czasu

Filmy dostarczamy w formacie MP4 lub AVI.

Zastosowanie: bardzo szczegółowa dokumentacja określonego elementu

Filmy i zdjęcia z montażem

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Informacja zostaje uzupełniona odpowiednią prezentacją graficzną, uwierzytelniającą obliczoną wartość.

Do realizacji zlecenia wykorzystujemy technikę fotogrametrii lotniczej niskiego pułapu (ang. low-altitude aerial photogrammetry) z wykorzystaniem zdjęć niemetrycznych. Technologia polega na przetworzeniu zdjęć cyfrowych do chmury punktów 3D, stanowiącą przestrzenną, skończoną reprezentację terenu składającą się z punktów o współrzędnych X, Y, Z oraz wartości koloru każdego z punktów (pikseli).

W celu obliczenia objętości robót ziemnych, tworzymy numeryczne modele terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D.

Zadania obliczeniowe polega na porównaniu stworzonych numerycznych modeli terenu (siatek TIN). Otrzymujemy różnicę między powierzchniami 3D, a następnie obliczone zostają wartości wykopów i nasypów pomiędzy modelami.

Obliczenia objętości, powierzchni i długości

Przekroje i rzuty

Ciekawym produktem, służącym do dokumentowania obiektów budowlanych, jest rzut ortometryczny.

To w pełni kartometryczne odwzorowanie określonej płaszczyzny, np. elewacji, frontu budynku, ekranu akustycznego czy muru oporowego. Zapis do pliku TIFF umożliwia przeglądanie obiektu w wysokiej rozdzielczości. Przekroje, w zależności od życzenia Klienta, zapisujemy do plików CAD (DWG, DXF) lub PDF.

Zastosowanie: tworzenie przejrzystej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (głównie przy planowanych remontach).

Przekroje i rzuty

Modelowanie 3D

Modelowanie 3D jest procesem w którym przy użyciu oprogramowania przetwarzamy matematyczną reprezentacę obiektu w model 3D. Utworzony obiekt nazywany jest modelem trójwymiarowym znajdującym zastosowanie w branżach takich jak górnictwo, przemysł, budownictwo czy architekltura.

Modelowanie 3D ułatwia przekazywanie pomysłów, jest wykorzystywane do tworzenia interaktywnego pozycjonowania obiektów lub powierzchni, które reprezentują rzeczywisty projekt. Zapewnia kontrolę stanu rzeczywistego z parametrami projektowymi. Pozwala tworzyć część obiektu fizycznego w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu możemy dokonywać analiz właściwości fizycznych, a następnie aktualizować model w miarę potrzeb.

Dostępne formaty danych to: DWG, DXF, DGN, STP i inne. Modele (bryły) tworzymy w oparciu o chmurę punktów – tak, aby maksymalnie ułatwić Klientowi pracę w takich programach, jak AutoCAD Civil 3D, Inventor, Revit czy Archicad. Przetworzone budynki, maszyny lub sieci rur dają możliwość wygodnej pracy w środowisku znanym projektantowi.

Modelowanie 3D

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D

Nasza firma oferuje udostępnianie danych na platformach takich jak Sketchfab oraz Cloud PIX4Dcloud, czy YouTube.

Sketchfab

Sketchfab to platforma, która pozwala nam na publikację naszych modeli 3D w Internecie. Korzysta ona z technologii WebGl, dzięki czemu możemy przeglądać lub udostępniać nasze pliki bez konieczności instalacji w przeglądarkach jakichkolwiek wtyczek lub pluginów.

Chmura PIX4D

PIX4Dcloudjest to platforma online do mapowania danych pozyskanych z nalotów fotogrametrycznych, śledzenia postępów i dokumentacji. Pozwala na tworzenie map 2D i modeli 3D z otrzymanych obrazów. Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości, a także przeprowadzenie wirtualnych inspekcji obszaru zainteresowania. Generuje profile wysokości i pozwala udostępnić wyniki interesariuszom.

Aplikacja online - udostępnianie pomiarów 3D