POI FORMAT - usługi geodezyjne

Przebudowa i rozbudowa lotniska

Gliwice

Stosując metody pomiarów tradycyjnych nasza firma nadzorowała realizację inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie lotniska w Gliwicach

I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do 2B) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budową instalacji paliwowej.

Wytyczono pas startowy w celu umożliwienia przyjmowania samolotów właściwych dla lotniska użytku wyłącznego, o całkowitej masie startowej do 10 000kg (MTOM), w tym czarterowych, pasażerskich do 19 osób, jak również poprawy parametrów technicznych lotniska do wymagań Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), pozwalających na szersze wykorzystanie lotniska w ruchu lotniczym.

W projekcie przewidziano zawyżone parametry nawierzchni lotniskowych, umożliwiające w przyszłości wydłużenie drogi startowej oraz ewentualną zmianę formy prawnej lotniska na lotnisko o ograniczonej certyfikacji.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D