POI FORMAT - usługi geodezyjne

Analiza erozji zbocza hałdy składowiska Zakładu Górniczego Janina

Libiąż

Analiza erozji zbocza hałdy składowiska Zakładu Górniczego Janina na podstawie nalotu fotogrametrycznego i naziemnego skaningu laserowego.

Wyniki obliczeń uzyskane na podstawie fotogrametrii niskopułapowej zestawiono następnie z pomiarami z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego (TLS). Porównano różnice objętości między pierwszą a ostatnią sesją pomiarową dla poszczególnych technik pomiarowych.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D