POI FORMAT - usługi geodezyjne

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Gliwice

Pomiar powykonawczy jezdni, chodników, krawężników, placów, ścieżek, ogrodzeń, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej
wraz z latarniami i sygnalizatorami, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej opracowanie wyników pomiaru i stworzenie mapy geodezyjnej z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych na terenie obwodnicy w Gliwicach.

 

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D