POI FORMAT - usługi geodezyjne

Co można zobaczyć na ortofotomapie?

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
28-01-2020

Ortofomapa to inaczej mapa fotograficzna, która powstaje w wyniku przetwarzania zdjęć lotniczych, satelitarnych lub wykonanych za pomocą drona.

Przetworzenie różniczkowe pozwala m.in. na zmianę perspektywy z rzutu środkowego na ortogonalny, czyli – mówiąc prościej – prostopadły w stosunku do objętego przez fotografię obszaru. Zmiana ta jest konieczna ze względu na to, że w rzucie środkowym centralny element stanowi matryca aparatu – to zaś sprawia, że sfotografowana przestrzeń zostaje optycznie wykrzywiona, a tym samym bezużyteczna jako podstawa dla pomiarów i planów. Co więcej, im większy jest teren, który fotografujemy, oraz im krótsza ogniskowa, tym widoczniejsze będzie wspomniane wykrzywienie. Aby temu zapobiec, wykonuje się setki zdjęć obejmujących niewielkie fragmenty danego terenu, które następnie zostają połączone metodą ortorektyfikacji.

Słowo „ortofotomapa” pochodzi więc od trzech podstawowych cech uzyskanego efektu – przedstawiona jest w rzucie ortogonalnym, zostaje wykonana na podstawie fotografii, a przy tym wszystkim posiada elementy charakterystyczne dla mapy, czyli np. układ współrzędnych czy skalę.


Co można zobaczyć na ortofotomapie?

Co pokazują ortofotomapy?

Stosując opisaną powyżej technikę, możemy pozyskać wiele zdjęć o dużym pokrywaniu, a następnie zestawić je ze sobą – dzięki temu wszelkie wysokie obiekty, takie jak słupy czy wieżowce, nie ulegną wizualnej deformacji i zostaną zrzutowane w obrębie swoich podstaw. W ten sposób powstaje tzw. true orthophoto (ang. „prawdziwa” lub „wierna” ortofotomapa).

Ortofotomapy mają szerokie zastosowanie we wszelkich dziedzinach wymagających map precyzyjnie odwzorowujących określony teren – np. w celu dokonania pomiarów. Najczęściej wykorzystuje się je w tworzeniu map służących do analiz środowiskowych oraz w inżynierii lądowej – w tej ostatniej dziedzinie służą jako podstawa dla projektów i realizacji prac budowlanych. Mogą być również używane w charakterze referencji do innych map – umożliwia to wykrycie np. nielegalnych wysypisk śmieci. Innymi formami zastosowania ortofotomapy są inwentaryzacje wyrobisk, magazynów lub kopalni odkrywkowych, ewidencjonowanie budynków i gruntów czy monitorowanie zmian terenowych.