POI FORMAT - usługi geodezyjne

Drony na służbie geodezji

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
08-07-2020

Geodezja polega na wykonywaniu pomiarów działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowy, tworzeniu map potrzebnych do projektów, planów zagospodarowania terenów oraz mapowaniu placów budowy. Przyglądając się specyfice tego zawodu, można śmiało stwierdzić, że drony mogą znacznie ułatwić prace geodezyjne.

Naloty dronem nie trwają długo – zazwyczaj kilka do kilkunastu minut, jednak ich pomoc może być nieoceniona. Przede wszystkim ułatwiają wykonywanie ortofotomap, dzięki którym można wektoryzować obiekty znajdujące się na fotografiach. Co więcej, z nalotu możemy uzyskać chmurę punktów, czyli inną formę prezentacji zgromadzonych danych, która pozwala na wykonanie potrzebnych obliczeń dotyczących chociażby powierzchni lub objętości.

Drony na służbie geodezji

Drony w geodezji są wykorzystywane także do wielu innych zadań ułatwiających codzienną pracę, spośród których najważniejsze to:

  • szczegółowe sprawdzanie granic pomiędzy własnościami,
  • wykonywanie wywiadów terenowych,
  • aktualizowanie map do celów projektowych,
  • zastępowanie szkicu polowego zdjęciami,
  • uzupełnianie danych, które zostały pominięte podczas przeprowadzania pomiaru w terenie,
  • nadzorowanie postępów prac na budowach,
  • tworzenie modeli terenu wykorzystywanych przy projektowaniu nowych inwestycji w trójwymiarze.

 

Jakie cechy powinny mieć drony geodezyjne?

Drony wykorzystywane w geodezji muszą charakteryzować się wysoką jakością i rozdzielczością zdjęć, aby umożliwić tworzenie ortofotomap. Zdjęcia muszą być dokładne i czytelne, aby móc rozgraniczyć nieruchomości i zweryfikować przynależność danych obiektów do konkretnego terenu. Dużą zaletą niektórych modeli dronów jest możliwość pracy kamery nawet podczas pogorszonych warunków oświetleniowych. Przydatne jest również zapewnienie pola widzenia większego niż w przypadku standardowych matryc.

Dla geodety istotny jest także poziom automatyki drona. Zaawansowany system autopilota i nowoczesne funkcje pozwalające wyznaczyć wcześniej trasę lotu sprawią, że urządzenie przejmie część obowiązków i dostarczy materiał, który będzie wymagał jedynie odpowiedniego opracowania.