POI FORMAT - usługi geodezyjne

Jak odtwarzać kształty, rozmiary i wzajemne położenia obiektów w terenie?

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
28-09-2020

Geodezyjne pomiary terenowe służą pozyskaniu map, profili i tym podobnych materiałów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii możliwe jest tworzenie precyzyjnych i szczegółowych plików ukazujących zgromadzone dane w formatach trójwymiarowych oraz opracowań na podstawie danych 3D. Jakie metody znajdują tu zastosowanie?

Jak odtwarzać kształty, rozmiary i wzajemne położenia obiektów w terenie?

Nowoczesna geodezja i wykorzystywane przez nią narzędzia

Do najbardziej efektywnych metod uzyskiwania położenia i parametrów obiektów w terenie należą:

  • Fotogrametria – pozwala na dokładne odtworzenie wzajemnego położenia, a także kształtów i wymiarów w 3D poszczególnych obiektów na wybranym terenie. Wykorzystywana przede wszystkim do wykonywania pomiarów na terenach rozległych – z jej pomocą możliwe jest uzyskanie zdjęć nawet kilkusethektarowego obszaru w bardzo wysokiej rozdzielczości. Fotogrametria może być przeprowadzana w wersji naziemnej bliskiego zasięgu oraz w wersji niskopułapowej z wykorzystaniem dronów. Oznacza to, że dzięki połączeniu obu tych metod możliwe jest otrzymanie dokładnych i precyzyjnych informacji zarówno odnośnie zewnętrznych wymiarów obiektu, jak i danych dotyczących jego wnętrza lub miejsc, do których wprowadzenie drona nie jest możliwe. Pomiary geodezyjne z drona pozwalają też na zebranie szczegółowych danych odnośnie dróg, terenów budowlanych czy działek. Co więcej, zdobyte w ten sposób informacje są niepodważalne oraz przedstawione w przystępny sposób, a ich dokładność pozwala na rozpoczęcie projektowania jeszcze zanim pozyskana zostanie mapa lub reszta potrzebnej dokumentacji.
  • Ortofotomapa – czyli inaczej obraz kartometryczny, który powstaje na skutek przetworzenia zdjęcia wykonanego przez dron. Dzięki wysokiej rozdzielczości takich fotografii (nawet do 1 centymetra) możliwa jest identyfikacja nawet najmniej zauważalnych detali infrastruktury, która poddawana jest pomiarom. Stworzenie ortofotomapy wiąże się z uzyskaniem produktu znacznie lepszej jakości w porównaniu z fotografiami lotniczymi – ze względu na zachowanie jednolitej skali dla całej powierzchni mierzonego obszaru. Co więcej, georeferencja pozwala na odczytanie mapy w przeznaczonym do tego programie, a następnie uzupełnienie jej o mapę zasadniczą lub ewidencyjną i wykonanie projektu. Ortofotomapy stanowią doskonałe narzędzie m.in. planowania przestrzennego, analizy środowiskowej czy wizualizacji terenu.
  • Numeryczny model pokrycia terenu – polega na niezwykle dokładnym odzwierciedleniu mierzonego obszaru. Uzyskany materiał w formacie LAZ, LAS, GEOTIFF lub XYZ stanowi doskonałą podstawę do obliczeń, projektów, planowania przestrzennego czy analizy. Może zostać zaimportowany do AutoCAD Civil 3D oraz AutoCAD Map 3D, a także do Microstation czy ArcGIS.