POI FORMAT - usługi geodezyjne

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
24-08-2020

Praca geodety jest bardzo skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy. Aby zostać geodetą, trzeba nabyć odpowiednie kwalifikacje, które w praktyce i teorii przygotowują do wykonywania zawodu.

Pierwszym, niezbędnym etapem kariery zawodowej jest ukończenie studiów, szkoły średniej lub branżowej. Dla wyrównania różnic, które wynikają z okresu nauki w szkole lub na uczelni, przyszły geodeta musi odbyć praktyki zawodowe. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich muszą trwać co najmniej rok, pierwszego stopnia – dwa lata, a 6 lat po szkole średniej lub branżowej. Wynika z tego, że geodezja to przede wszystkim praktyczne, przemyślane działania powiązane z wieloletnim doświadczeniem. Praktyki obywa się u osoby, która już posiada odpowiednie uprawnienia.

Geodeta, oprócz ukończenia szkoły, powinien spełnić jeszcze inne wymagania. Jednym z nich jest znajomość obowiązujących przepisów geodezyjnych oraz kartograficznych. Dla spełnienia wszystkich wymogów konieczna jest również pełna zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność. Osoba, która chce wykonywać zawód geodety, musi zdać egzamin zawodowy oraz złożyć wniosek o nadanie uprawnień w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta?

Czym tak naprawdę zajmuje się geodeta?

Uprawnienia zawodowe, które nadawane są geodetom, to przede wszystkim:

  • geodezyjne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, realizacyjne oraz inwentaryzacyjne,
  • rozgraniczanie i podziały nieruchomości,
  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • geodezyjne pomiary podstawowe,
  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych oraz leśnych,
  • redakcja map,
  • fotogrametria oraz teledetekcja.

 

Nasza firma realizuje wymienione usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. Doświadczony geodeta jest niezbędny podczas budowy domu, podziału gruntów lub nowych inwestycji. Jego praca polega przede wszystkim na działaniach w terenie, co stanowi dodatkowe utrudnienie. Sporządzanie map, analiz i wyliczeń wymaga ogromnej wiedzy z zakresu geografii, ale również matematyki. Praca geodety jest więc szczególnie polecana dla umysłów ścisłych.