POI FORMAT - usługi geodezyjne

Mierniczy górniczy - kluczowy zawód w przemyśle wydobywczym

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
24-04-2023

W dzisiejszym świecie, w którym rozwój technologiczny i gospodarczy postępuje w szybkim tempie, odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych jest kluczowe dla każdego kraju. Jednym z sektorów, który odgrywa istotną rolę w tym kontekście, jest przemysł wydobywczy. Głównym specjalistą odpowiedzialnym za precyzyjne pomiary w tej dziedzinie jest mierniczy górniczy. W niniejszym artykule przedstawimy Państwu najważniejsze informacje dotyczące tego niezwykle istotnego zawodu.

Czym zajmuje się mierniczy górniczy?

Mierniczy górniczy to specjalista, który wykonuje pomiary geodezyjne w kopalniach, sztolniach, na hałdach czy zwałowiskach. Jego głównym zadaniem jest precyzyjne określenie położenia, kształtu i wielkości obiektów górniczych, co pozwala na sprawne i efektywne prowadzenie prac wydobywczych. Mierniczy górniczy jest odpowiedzialny za sporządzanie map i dokumentacji geodezyjnej, projektowanie oraz kontrolowanie realizacji robót górniczych i wydobywczych.

Kwalifikacje zawodowe:

Aby zostać mierniczym górniczym, należy ukończyć studia wyższe o kierunku geodezja i kartografia/miernictwo górnicze/geodezja górnicza, odbyć praktykę w zawodzie a następnie zdobyć uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w geodezji górniczej. Ponadto mierniczy górniczy powinien posiadać umiejętności analityczne, zdolności techniczne oraz wiedzę z zakresu prawa górniczego, geologii i technologii wydobywczej.

Zastosowanie miernictwa górniczego:

Miernictwo górnicze jest niezbędne we wszelkich pracach związanych z wydobyciem surowców mineralnych, w tym węgla, rud metali, soli czy kamienia. Mierniczy górniczy wykonuje pomiary geodezyjne zarówno na etapie projektowania kopalni, jak i podczas jej eksploatacji, co pozwala na sprawne i efektywne prowadzenie procesów wydobywczych. Ponadto, miernictwo górnicze jest stosowane również w pracach związanych z rekultywacją terenów pogórniczych oraz monitorowaniem wpływu eksploatacji na środowisko.

Sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej odkrywkowego zakładu górniczego zawiera niniejsze dokumenty kartograficzne:

  • mapy podstawowe i przeglądowe: mapy wyrobisk górniczych, przekroje geologiczne i profile wyrobisk górniczych i otworów wiertniczych,
  • mapy specjalne: mapy terenów przemysłowych oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego i ewidencji gruntów zakładu górniczego,
  • mapy przeglądowe sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego.

Mierniczy górniczy to niezwykle istotny zawód w przemyśle wydobywczym, gwarantujący precyzyjne pomiary i efektywne prowadzenie robót górniczych. Nasza firma geodezyjna oferuje szeroki zakres usług mierniczych, które pomogą Państwu w realizacji wszelkich inwestycji związanych z wydobyciem surowców mineralnych. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!