POI FORMAT - usługi geodezyjne

Wykorzystanie skaningu laserowego w planowaniu przestrzennym

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D
08-03-2020

Skaning laserowy to nowoczesna i coraz bardziej popularna metoda działania, która umożliwia pozyskanie szczegółowych danych przestrzennych, przydatnych w wielu dziedzinach gospodarki. Zastosowanie techniki skaningu laserowego umożliwia wykonanie specjalistycznych prac projektowych oraz różnego rodzaju zadań geodezyjnych.

Elementem wyróżniającym metodę spośród innych dostępnych technik jest dużo większa dokładność pomiarów, oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów.

Zalety skaningu laserowego

Skaning laserowy to metoda doceniana przez wielu konstruktorów, architektów, inżynierów budowlanych i innych specjalistów. Sprawdza się zarówno w pracach górniczych i energetycznych, jaki i tych związanych z leśnictwem czy też w planowaniu przestrzennym terenu. W wyniku skanowania światłem lasera można zarejestrować informacje o współrzędnych milionów punktów w bardzo krótkim czasie. Żadna inna metoda nie pozwala na tak szybkie i precyzyjne przeniesienie wymiarów obiektu na ekran komputera. Również opracowanie otrzymanych w ten sposób danych przebiega efektywniej. Skaning laserowy sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotny jest krótki czas realizacji usługi, a także duża precyzja – zakres możliwości, jakie daje ta metoda jest praktycznie nieograniczony. Zaletą metody jest również całkowita niezależność pomiarów od warunków oświetleniowych oraz znaczna niezależność pomiarów od przejrzystości powietrza. Dodatkowym plusem jest automatyzacja pozyskiwania danych, która do minimum ogranicza możliwość wystąpienia błędów i niemal eliminuje subiektywizm interpretacyjny operatora.

Wykorzystanie skaningu laserowego w planowaniu przestrzennym

Zastosowanie skaningu w planowaniu przestrzennym

Naziemny skaning laserowy dostarcza dokładnych danych, niezbędnych do modelowania 3D zabudowy miejskiej. Modele te znajdują zastosowanie w planowaniu przestrzennym i są uzupełnieniem tradycyjnych map. Przetwarzanie danych polega na orientacji, czyszczeniu oraz unifikacji chmur punktów. Przetworzone chmury punktów, mogą być bezpośrednio wykorzystywane jako forma wizualizacji przestrzeni. Modelowanie 3D na podstawie chmur punktów z naziemnego skaningu laserowego zapewnia dokładność modelu rzędu kilku centymetrów. Do przetwarzania danych z naziemnego skaningu laserowego może być wykorzystany program ArcGIS. Stosując jego różne rozszerzenia można określić, w jaki sposób projektowana zabudowa ogranicza widoczność z budynków istniejących oraz wyznaczyć cień, jaki tworzy projektowana zabudowa w stosunku do zabudowy istniejącej. Powstające dzięki metodzie wizualizacje 3D scenariuszy planistycznych pokazują skutki ich wdrożenia i mogą być wykorzystywane podczas konsultacji społecznych.