Batymetria dla kopalni
POI FORMAT - usługi geodezyjne

Batymetria dla kopalni

Pomiar batymetryczny jest wykonywany dla kopalni odkrywkowych w celu określenia głębokości i kształtu istniejących zbiorników wodnych. Wiele zakładów odkrywkowych ma duże zbiorniki wodne, które służą do różnych celów, między innymi do chłodzenie maszyn i urządzeń, zabezpieczenia przed pożarami czy gromadzenia wody do celów przemysłowych.

Pomiary batymetryczne pozwalają na dokładne określenie głębokości, powierzchni oraz kształtu zbiorników wodnych. Dzięki temu można wyznaczyć objętość wody zgromadzonej w zbiorniku oraz określić możliwość dalszego zwiększania jego pojemności. W ten sposób uzyskane dane mogą być wykorzystane do opracowania planów zarządzania wodami w kopalnianymi oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu.

Ponadto, pomiary batymetryczne mogą również pomóc w monitorowaniu poziomu wód gruntowych, co jest szczególnie ważne w przypadku kopalni odkrywkowych, które prowadzą wydobycie w strefie wodonośnej. Dzięki dokładnym pomiarom poziomu wody gruntowej, można określić wpływ wydobycia na środowisko naturalne i zastosować odpowiednie środki ochrony przed zagrożeniem dla ekosystemów wodnych i przyrodniczych.

W ten sposób, pomiar batymetryczny jest niezbędny dla miernictwa górniczego a co za tym idzie dla kopalni, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska i efektywne zagospodarowanie wodne.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D