Pomiary termowizyjne
POI FORMAT - usługi geodezyjne

Pomiar termowizyjny, fotogrametryczny i skaning laserowy

KWK Bogdanka

Do realizacji zlecenia wykorzystana została technika skanowania laserowego, technologia polega na zebraniu znacznej ilości punktów (kilka milionów pkt/ stanowisko) w zasięgu skanera laserowego.

Dodatkowo zastosowano nakładkę w postaci kamery termowizyjnej, dzięki czemu oprócz danych w postaci chmury punktów zebrano informację o temperaturze mierzonych obiektów. W terenie wykonano 14 stanowisk skanera.

Prace terenowe wykonano w poniższych warunkach:

  • początek prac terenowych (około godz. 19:30): temp. 15 °C
  • koniec prac terenowych (około godz. 22:30): temp. 10 °C
  • brak zachmurzenia

Podczas pomiarów wieczornych ograniczono wpływ nasłonecznienia na zarejestrowane temperatury.

W celu przygotowania modelu wyjściowego pod kolejne pomiary, zbudowano numeryczny model terenu w formie siatki TIN (ang. Triangulated Irregular Network) w oprogramowaniu AutoCad Civil 3D. Model posłuży analizie ewentualnych przemieszczeń mas ziemnych lub osiadań.

Pomiar termowizyjny z wykorzystaniem skanera laserowego wykonano w słoneczny, bezchmurny dzień w okolicach zachodu słońca (po godz. 19:30), aby zniwelować wpływ nasłonecznienia na rejestrowane temperatury. Uzyskano wyniki w rozpiętości od 11 do 17ºC. Wyższe temperatury zarejestrowano w części wschodniej (początek pomiarów), a niższe w zachodniej, co świadczy o stopniowym wychładzaniu się skały płonnej w trakcie pomiaru. Nie stwierdzono aktywności termicznej hałdy w badanym obszarze.

POI FORMAT - Skanowanie laserowe 3D